a) Jednorázove poplatky:

Aktivačný poplatok ….... 3 EUR bez DPH / telefónne číslo (3,60 EUR s DPH)
Prenos telefónneho čísla z analógovej linky alebo IP telefónu 10 EUR bez DPH /telefónne číslo (12 EUR s DPH)
Prenos súboru čísel ISDN alebo DDI množiny 30 EUR bez DPH/žiadosť (36 s DPH)

b) Pravidenlné poplatky:

1. Cena za pripojenie ................ 2,00 € bez DPH (2,40 € s DPH) mesačne.

V cene je zahrnuté jedno tel. číslo v tvare čísel pre pevné linky, a nekonečné volania v rámci našej siete. Využitie tejto služby vám umožní volať do všetkých sietí v SR, EU, USA a Kanade (tarifnych zon I a II). Po zložení zábezpeky bude možné volať aj do sietí tarifnej zóny III – IV a tiež prijímať hovory zo všetkých ostatných sietí.

1.1. Cena za povolenie súbežných hovorov ...... 1,00 € bez DPH (1,20 € s DPH) mesačne/povolených subežnosti

2. Cena za pripojenie ................ 1,00 € bez DPH (1,20 € s DPH) mesačne.

V tejto cene je zahrnuté jedno tel. číslo v tvare čísel pre pevné linky, a nekonečné volania v rámci siete TPtel. Umožňuje vám volať iba v sieti TPtel a prijímať hovory zo všetkých ostatných sietí.

c) poplatky za prenesene hovory

Volania do pevných sietí v SR ................ 0,024 € bez DPH (0,0288 € s DPH)/minúta

Volania do mobilných sietí v SR ................ 0,09 € bez DPH (0,108 € s DPH)/minúta

Volania na cisla 0800 ................ 0 € bez DPH (0 € s DPH)/minúta

Volania na cisla 0850 ................ 0,10 € bez DPH (0,12 € s DPH)/minúta

Volania na cisla 16XXX ................ 0,10 € bez DPH (0,12 € s DPH)/minúta

Volania na cisla 17XXX ................ 0,20 € bez DPH (0,24 € s DPH)/minúta

Volania na cisla 18XXX ................ 0,20 € bez DPH (0,24 € s DPH)/minúta

Volania na cisla 096X ................ 0,10 € bez DPH (0,12 € s DPH)/minúta

Volania na cisla 11XX ................ 1,00 € bez DPH (1,20 € s DPH)/minúta (Učtuje sa každá začatá minúta, minútovou tarifikáciou)

Volania do tarifnej zóny I ................ 0,072 € bez DPH (0,0864 € s DPH)/minúta

Volania do mobilných sietí v tarifnej zóny I ................ 0,18 € bez DPH (0,216 € s DPH)/minúta

Volania do tarifnej zóny II ................ 0,18 € bez DPH (0,216 € s DPH)/minúta

Volania do tarifnej zóny III ................ 0,36 € bez DPH (0,432 € s DPH)/minúta

Volania do tarifnej zóny IV ................ 1,2 € bez DPH (1,44 € s DPH)/minúta

Rozdelenie krajín podla tarifných zón

Všetky hovory sa účtujú po sekundách.

d) Zvýhodnené baliky hovorov

e) Vyúčtovanie:

Elektronická faktúra zaslaná E-mailom ................ 0 € bez DPH (0 € s DPH)
Papierová faktúra zaslaná poštou ................ 0 € bez DPH (0 € s DPH) + poštovné podľa aktualnej ceny Slovenskej Pošty

f) Ostatné poplatky

Znovuzapojenie po vypnutí pre neuhradenie faktúry ................ 50,00 € bez DPH (60,00 € s DPH)

Zábezpeka na volania do tarifných zón III - IV ................500€
Zábezpeka na volania na audiotexové čísla ................500€

 

g) Virtuálna pobočková ústredňa

Jednorázove poplatky:

Zriadenie ústredne  ................  10,00 € bez DPH (12,00 € s DPH)
Zriadenie klapky ....................... 2,00 € bez DPH (2,40 s DPH)/klapka

Pravidenlné poplatky:

Mesačný poplatok .................... 1,00 € bez DPH (1,20 € s DPH)/klapka