Prepočet ceny

Cena pripojenia
Bez DPH S DPH
Počet telefónnych čísel:
Cena
Smer volania Hodiny Minúty Sekundy Bez DPH S DPH
Volania do pevných sieti SR
Volania do mobilných sieti SR
Volania do pevných sietí medzinárodnej tarifnej zóny I.
Volania do pevných sietí medzinárodnej tarifnej zóny II.
Volania do pevných sietí medzinárodnej tarifnej zóny III.
Volania do pevných sietí medzinárodnej tarifnej zóny IV.
Volania do mobilných sietí medzinárodnej tarifnej zóny I.
Spolu: 0 0