Telefónne číslo Klient Adresa Mesto
036 3700200 4 safety, s.r.o Mestský majer 1442/2 Levice
037 3000222 PRE NAŠE DETI s.r.o. Malá Kráľová 124 Horná Kráľová
041 2221234 EIMA a.s. Žitná 8736/5A Žilina
041 3700237 topNDT, s.r.o Hálkova 31 Žilina
02 22201222 topNDT, s.r.o (pobočka Bratislava) Hálkova 31 Žilina
044 4396376 Bobell s.r.o. Liptovská Osada 200 Liptovská Osada
044 4314980 Bobell s.r.o. Liptovská Osada 200 Liptovská Osada
044 4314981 Bobell s.r.o. Liptovská Osada 200 Liptovská Osada
044 4314982 Bobell s.r.o. Liptovská Osada 200 Liptovská Osada
044 4314983 Bobell s.r.o. Liptovská Osada 200 Liptovská Osada
044 4314984 Bobell s.r.o. Liptovská Osada 200 Liptovská Osada
044 4314985 Bobell s.r.o. Liptovská Osada 200 Liptovská Osada
044 4314986 Bobell s.r.o. Liptovská Osada 200 Liptovská Osada
044 4314987 Bobell s.r.o. Liptovská Osada 200 Liptovská Osada
044 4314988 Bobell s.r.o. Liptovská Osada 200 Liptovská Osada
044 4314989 Bobell s.r.o. Liptovská Osada 200 Liptovská Osada
045 2221222 HOCIKAM s.r.o. J. Poničana 2413/59 Zvolen
045 2221333 Blue Mark production, s.r.o. Somolického 4 Zvolen
045 3700300 Tivadar Petényi - TPservis (kancelária Zvolen) Kosihy nad Ipľom 117 Kosihy nad Ipľom
069 0001000 Tivadar Petényi - TPservis Kosihy nad Ipľom 117 Kosihy nad Ipľom
045 3700301 Silvia Sedláková A. Hlinku 905/13 Detva
045 3700303 JUDr. Martina Mészáros Bariaková, advokátka Bystrický rad 453/77 Zvolen
045 3700333 NextCom s.r.o. T.G. Masaryka 648/18 Zvolen
045 3700310 Obec Vígľaš Zvolenská 1 Vígľaš
045 5320588 WEBY GROUP, s.r.o. Nižovec 2a Zvolen
045 5322136 WEBY GROUP, s.r.o. Nižovec 2a Zvolen
045 5400200 WEBY GROUP, s.r.o. Nižovec 2a Zvolen
045 5400201 WEBY GROUP, s.r.o. Nižovec 2a Zvolen
045 3700370 WEBY GROUP, s.r.o. Nižovec 2a Zvolen
045 5562551 Obec Sása Nám. SNP 329/1 Sása
045 5562576 Obec Sása (Materská škola) Nám. SNP 329/1 Sása
045 6743767 Hotel Golfer - Floren, a.s. J. Horvátha 910/50 Kremnica
047 3700208 KROVY - SK s.r.o. 228 Podrečany
047 3700202 SIGNAL-CODE s.r.o. Špitálska 116/33 Lučenec
047 3700203 SIGNAL-CODE s.r.o. Špitálska 116/33 Lučenec
047 3700204 SIGNAL-CODE s.r.o. Špitálska 116/33 Lučenec
047 4334154 SIGNAL-CODE s.r.o. Špitálska 116/33 Lučenec
047 4320472 Peter Kucej-SLOVEXPRES-AUTOSLUŽBY Nejedlého 17 Lučenec
047 4327377 Peter Kucej-SLOVEXPRES-AUTOSLUŽBY Nejedlého 17 Lučenec
047 4333670 Peter Kucej-SLOVEXPRES-AUTOSLUŽBY Nejedlého 17 Lučenec
047 4322044 Jana Reiszová-REIKON Štefánikova 482/22 Kalinovo
047 4331168 LC. print plus s r.o. Komenského 9 Lučenec
047 4382277 Ing. Alexander Balog - BALEX TRADE Družstevná 16 Fiľakovo
047 4382980 Ing. Alexander Balog - BALEX TRADE Družstevná 16 Fiľakovo
047 4382990 Ing. Alexander Balog - BALEX TRADE Družstevná 16 Fiľakovo
047 3700205 Ing. Alexander Balog - BALEX TRADE Družstevná 16 Fiľakovo
047 4320197 PLAST - MONT, s.r.o. Pekárenská 2 Lučenec
047 4326966 PLAST - MONT, s.r.o. Pekárenská 2 Lučenec
047 4333238 PLAST - MONT, s.r.o. Pekárenská 2 Lučenec
047 4330828 PLAST - MONT, s.r.o. Pekárenská 2 Lučenec
047 4323710 IPEĽSKÉ TEHELNE a.s. M.Rázusa 29 Lučenec
047 4320446 IPEĽSKÉ TEHELNE a.s. M.Rázusa 29 Lučenec
047 4334763 IPEĽSKÉ TEHELNE a.s. M.Rázusa 29 Lučenec
047 4323752 IPEĽSKÉ TEHELNE a.s. M.Rázusa 29 Lučenec
047 4330852 IPEĽSKÉ TEHELNE a.s. M.Rázusa 29 Lučenec
047 4486723 IPEĽSKÉ TEHELNE a.s. M.Rázusa 29 Lučenec
047 5522376 IPEĽSKÉ TEHELNE a.s. M.Rázusa 29 Lučenec
048 2221333 BULK Slovakia, s.r.o. Krátka 22 Banská Bystrica
048 4700354 OBCHOD S PALIVOM, s.r.o. Sládkovičova 37/A Banská Bystrica
048 4700352 OBCHOD S PALIVOM, s.r.o. Sládkovičova 37/A Banská Bystrica
048 4700355 OBCHOD S PALIVOM, s.r.o. Sládkovičova 37/A Banská Bystrica
048 6700975 OBCHOD S PALIVOM, s.r.o. (pobočka Brezno) Sládkovičova 37/A Banská Bystrica
048 6700972 OBCHOD S PALIVOM, s.r.o. (pobočka Brezno) Sládkovičova 37/A Banská Bystrica
048 6700976 OBCHOD S PALIVOM, s.r.o. (pobočka Brezno) Sládkovičova 37/A Banská Bystrica